عکس/مشایی در کنار برادر روحانیش!

عکس/مشایی در کنار برادر روحانیش!

رسانه منتسب به دولت از بهمن شریف زاده روحانی ای که خود را تئوریسین سخنان مشایی می داند بعنوان برادر مشایی یاد کرد!
 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید